Obecní stráž

Od roku 2015 se v rámci projektu „Města a obce v bezpečí“ specializujeme na poskytování primární a situační prevence pod označením „Obecní stráž“.

 

Klíčovým bodem je snížení kriminality a vandalismu v dané obci a činnost na základě podnětů Obecního úřadu a občanů.

Obecní stráž funguje plně v souladu s platnými zákony ČR. Spolupracujeme s městskou policií, PČR a sociálními odbory s ohledem na optimální rozložení působnosti a potřeby občanů.

Naši strážníci poskytující služby Obecní stráže spolupracují  s policií  v takové míře, jak zákon dovoluje. Obecní stráž je, díky spolupráci s policií, řešením pro obce, které nemohou Obecní policii zřídit.

 

Naši příslušníci obecní stráže jsou: